J-Y23094>Y82533

July 10, 2020 Flor Veseli 0

J-Y23094 është një ndër degëzimet kryesore brenda degës J-Z638 të haplogrupit J2b-L283. Mes nesh, është degëzimi i dytë i këtij haplogrupi për nga dendësia, pas Read More