Statistikat

Qendra e statistikave të Y haplogrupeve të Projektit Shqiptar të ADN-së. VINI RE: Këta shifra janë bazuar nga të dhënat e deritanishme që ka proçesuar projekti. (Përditësuar: Prill, 2020).

Gjithë të testuarit

Geg/Tosk

   

Sipas shtetit