Statistikat

Faqja e statistikave të Y haplogrupeve të Projektit Shqiptar të ADN-së. (E fundit: 30 tetor, 2019)

Gjithë të testuarit

Geg/Tosk

   

Sipas shtetit