Statistikat

Faqja e statistikave të Y haplogrupeve të Projektit Shqiptar të ADN-së. VINI RE: Këta shifra janë bazuar nga të dhënat e deritanishme që ka grumbulluar projekti. (E fundit: 16 shkurt, 2020)

Gjithë të testuarit

Geg/Tosk

   

Sipas shtetit