Statistikat

Spread the love

Qendra e statistikave të Y haplogrupeve të Projektit Shqiptar të ADN-së. VINI RE: Këto shifra janë të bazuara nga të dhënat e deritanishme që ka procesuar projekti. Një kampion përfaqëson një familje të testuar.

Gjithë të testuarit

Geg/Tosk

   

Sipas shtetit

  
  
  
  Spread the love