J-Y21878>Cluster A

April 10, 2020 Flor Veseli 0

Një test i thellë (Big Y-700) nga haplogrupi J2b-L283. I testuari është pjesë i një klaster të paspecifikuar që kishim zbuluar kohë më parë në Read More