J-Y21878>Cluster A

Një test i thellë (Big Y-700) nga haplogrupi J2b-L283. I testuari është pjesë i një klaster të paspecifikuar që kishim zbuluar kohë më parë në disa të testuar në pjesën juglindore të Gegërisë, karakterizuar nga DYS385b=19, GATAH4=11.

Nëngrupet shqiptare nën J-Y21878

Testi i thellë zbuloi që përbëjnë një degëzim të veçantë brenda degës J-Z638, më specifikisht nën J-Y21878 apo J-CTS5789 në FamilyTreeDNA. Pra, i njejti degëzim ku janë fisi Hoti i Malësisë së Madhe, mirëpo lidhja me to është rreth 3700 vjet me parë, ku nën J-Y21878 ‘Hoti Cluster’ janë nën J-CTS11100 kurse ky nëngrup formon degë paralele dhe të veçantë. Njëkohësisht, ky test rrit variancën e degës J-Z638 në Shqipëri veriore. Pra, edhe më tej përforcon tezën që J-Z638 u zgjerua (~4200 vjet më parë) nga Ballkani perëndimor, ndoshta pikërisht rreth Shqipërisë së sotme veriore. Nëse në të ardhmen merr test të thellë edhe një tjetër nga J-Y21878>Cluster A, do të zbulohen mutacionet e degëzimit që përcaktojnë këtë nëngrup.

I testuari i përket fisit Keta. Sipas informacioneve nga i testuari dhe shkrimeve që kemi hasur, origjinën më të largët e kanë nga fshati Keta, që gjendet në një zonë malore në pjesën jugore të krahinës së Matit. Bazuar nga Y-37, distanca gjenetike midis të testuarëve nga ky nëngrup nuk është e lartë, rreth 1000 vjet (+/-500) deri tek paraardhësi i përbashkët. Sipas gojëdhënave, fisi Çeliku i Kërçovës që poashtu gjenden në këtë nëngrup, e kanë prejardhjen nga Bulqiza, pra jo larg fshatit Keta. Nisur nga shpërndarja e kufizuar gjeografike dhe distanca gjenetike e ngushtë, origjina e këtij nëngrupi duhet te jetë ne zonën Mati jugor- Dibër. Dhe duke u bazuar nga izolimi dhe vjetërsia e degëzimit, me shumë mundësi me prejardhje më të largët nga fis autokton Ilir i kësaj zone.


About Flor Veseli 12 Articles
Flor Veseli - Projekti Shqiptar i ADN-së

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*