E-Y93102 (Berisha-Sopi)

Kohë më parë zbuluam që fiset Berisha dhe Sopi kanë prejardhje të përbashkët. Që atëherë, dy prej tyre nga secili fis kanë thelluar analizën me Big Y-700. Sipas këtyre testeve, paraardhësi i fundit i fiseve në fjalë ka jetuar para rreth 850 vitesh, që përputhet edhe me analizën e më përparshme të STR-ve. Njëkohësisht, siç shihet në skemë, u zbuluan mutacionet paraardhës të grupit Berisha-Sopi, të cilët janë E-Y93102 plus 10 tjerë, pas ndarjes nga paraardhësi i përbashkët me personin nga Italia.

E-Y91573 dhe fisi Berisha

Para disa ditëve, në projekt, doli edhe një Big Y-700 nga fisi Berisha, Vushtrri. Ndan dy mutacione apo variante private me të testuarin tjetër të fisit Berisha nga Peja, gjegjësisht E-Y91573 dhe Y96807. Kështu që zbulohet nëngrup që është karakteristik për fisin Berisha. Vlerësojmë se këto mutacione kanë ndodhur në paraardhës të fisit Berisha që kanë jetuar para midis 850 dhe 550 viteve, sipas të dhënave nga këto dy teste. Mbetet të shihet a do jenë të gjithë Berishajt e këtij grupi pozitiv për këto mutacione. Ka mundësi që do degëzime (vëllazëri) të mëhershme brenda fisit të jenë negativ per ndonjë. Për të interesuarit Y91573 mund të porositet në YSEQ për një çmim të volitshëm: https://www.yseq.net/product_info.php?products_id=108713

Sa i perket fisit Sopi, sugjerojmë që së paku edhe një nga ky grup ta thellojë analizën me Big Y-700 ose Dante Labs (Whole Genome Sequencing), që të shihet a do të zbulohet nëngrup karakteristik me Sopin nga Kumanova, si dhe degëzime tjera brenda fisit në të ardhmen. Me gjasa po, pasi dy prej tyre që janë testuar në Y111 ndajnë vlerën jo modale DYS463=17, kurse Berishajt e këtij grupi kanë 18. Megjithatë, mbetet të vërtetohet me teste të thella.


About Flor Veseli 12 Articles
Flor Veseli - Projekti Shqiptar i ADN-së

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*